پایه دهم

بسته آموزشی دستور زبان فارسی استاد علیرضا عبدالمحمدی از مجموعه ادبیات میباشد . پکیج استاد علیرضا عبدالمحمدی مفید ترین پکیج برای داوطلبان این رشته محسوب می شود . داوطلبانی که در درس ادبیات احساس ضعف می کنند و یا اینکه تمایل دارند درصد بالایی را در کنکور سراسری بزند حتما توصیه می شود که این...
فهرست