کارشناسی ارشد

بسته آموزشی نظریه های مدیریت استاد محمد امیدی فرد از مجموعه مدیریت میباشد . پکیج استاد محمد امیدی فرد مفید ترین پکیج برای داوطلبان این رشته محسوب می شود . داوطلبانی که در درس دکتری احساس ضعف می کنند و یا اینکه تمایل دارند درصد بالایی را در کنکور سراسری بزند حتما توصیه می شود...
فهرست